MINUSPLUS

Dobrodošli na moj blog

31.10.2018.

NIKO NIJE TAKO SLIJEP KAO ONI KOJI NEĆE DA VIDE„Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se sadake dijeli ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.“ (En – Nisa, 114)

Džabir i Ebu Talha prenosi sljedeće Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi: „Ko god napusti (svoga brata) muslimana ostavivši ga bespomoćnog u mjestu gdje je napadnuta njegova čast i srušen njegov ugled, Allah će njega ostaviti bespomoćnog u mjestu gdje njemu bude trebala pomoć, a ko god pomogne (svome bratu) muslimanu u mjestu gdje je njegov ugled srušen i njegova čast napadnuta, Allah će njemu pomoći u mjestu u kojem on bude molio za Njegovu pomoć.

Sehl ibn Hunejf prenosi sljedeće Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi: „U čijem prisustvu se vjernik ponizi, pa mu on ne pomogne, a bude u stanju to učiniti, Allah će njega poniziti pred svim stvorenjima na Sudnjem danu.“ (Hadis bilježe Ahmed, III/487, i Taberani, VI/73, 5554.)

Od Abdullaha b. Abbasa, r.a., prenosi se da je pripovijedio: Ja sam čuo Resullaha, s.a.v.s., kada kaže: „Nema Muslimana koji obuče drugog Muslimana a da neće biti u Allahovoj zaštiti sve dok ijedna krpa te odjeće bude na tom čovjeku!“( Tirmizi: 2484 )